Nog niet op de hoogte van onze rechtsgang? Hier vind je alle benodigde informatie.
Onze in mensenrechten zaken gespecialiseerde en gepokte en gemazelde advocaten doen een en ander uit naam van ShowerPower en onze ‘allies’. Zij hebben inmiddels verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB) ingediend bij vier verschillende ministeries. Het is nog een enorme touwtrekkerij om stukken boven tafel te krijgen al werd meer openheid beloofd en men het bestaan van de ‘Rutte-doctrine’ bij hoog en bij laag heeft ontkend is de ervaring tot nu toe dat de dienst nog immer door het ancien regime wordt uitgemaakt.
De internationale verdragen dienen in praktijk te worden gebracht en de onaantastbaarheid van de daarmee verkregen rechten verdient het om te worden hersteld en geëerbiedigd. Aan de hand van de oogst aan documenten bepalen wij de volgende stappen
ShowerPower is een kleine en onbeduidende organisatie maar in dit traject doet dat er niet toe. Het gaat er om DAT het gedaan wordt, niet door wie. Als het hele spul ‘op de wagen’ staat zijn er grote spelers in het veld die klaar staan om mee te ondertekenen/te steunen/aan te bevelen.
Als laatste: in de statuten van ShowerPower staat onze missie: het terugbrengen van menswaardigheid. Onder die noemer is ShowerPower ontvankelijk om de procedure te voeren, bevestigden onze advocaten.

 

———-
In onze rechtsgang worden we bijgestaan door goede advocaten en afhankelijk van de uitkomsten zullen wij vervolgstappen zetten. We beginnen in Nederland, maar mogelijk gaan we uiteindelijk via het Europees gerechtshof ook een verandering in het Europees beleid afdwingen. Samen met juristen, strategen, spin doctors, campagnevoerders en andere experts vormen we een coalitie om de Griekse kustwacht, Frontex, de Griekse regering, de Europese Unie en haar lidstaten te herinneren aan hun verantwoordelijkheid en menselijkheid
Een procedure zoals deze kost geld. En daarom hopen wij van harte dat we op jullie (financiële) steun kunnen blijven rekenen. Zodra het mogelijk is brengen wij meer informatie over de concrete stappen naar buiten. Naast financiële support hebben wij jullie ook nodig om deze rechtsgang wereldkundig te maken. Volg ons daarom ook op Facebook en Instagram, daar zullen wij nieuwe ontwikkelingen delen.