We waren tien dagen op Lesbos in het ShowerPower huis en spraken veel mensen. De algemene indruk: op Lesbos leven nog ca 4500 gevluchte mensen in een slecht kamp. Er zijn te veel niet-Griekse NGO’s die krampachtig pogen een goedbedoeld steentje bij te dragen. De vooruitzichten: steeds meer mensen krijgen een stempel om naar Athene te kunnen, zonder enige vorm van overheidsbijstand belanden hele families op straat. En: ze moeten ze dan weg van Lesbos want de karige voorzieningen daar of op de andere eilanden zijn dan niet meer toegankelijk voor hen. Op het vasteland lopen ze in een val: ook daar zijn geen voorzieningen, wel zeer slechte kampen. Alle kampen in Griekenland dreigen gesloten inrichtingen te worden.
De statistieken geven een vertekend beeld: de aantallen mensen in kampen dalen hard maar zij die op straat moeten leven worden nergens vermeld. Voor Athene zijn dat meer dan 30 duizend mensen.
Het Griekse beleid is om te werken met een minimum aan buitenlandse NGO’s, liever geen enkele. Pushbacks helpen om aan te tonen dat de Europese buitengrens goed bewaakt wordt. Er zijn geen open kampen meer.
De praktijk is nu dat mensen wier tweede asielverzoek is afgewezen soms/regelmatig een reisdocument krijgen om binnen tien dagen het land te kunnen verlaten. Zij krijgen alle medewerking om naar de Griekse grens te reizen en deze te passeren. Welke grens doet er niet toe als ze Griekenland maar verlaten. Zo komt een nieuwe smokkelstroom op gang via Albanië en Italië en krijgt Europa alsnog de ongewenste mensen te verzorgen. Het is en blijft een cynisch verhaal. In Griekenland heerst nu de hoogste nood in Athene en Thessaloniki, niet meer op de eilanden. Hetgeen niet wegneemt dat mensen op de vlucht recht hebben op een eerlijke toetsing van hun asielverzoek en niet voor langere tijd in kampen/tenten behoren te worden ondergebracht. Los van het feit dat hen alle bewegingsvrijheid wordt ontnomen.
Wij concentreren ons op financiële hulp aan Griekse organisaties die met grote mate van waarschijnlijkheid hun activiteiten zullen kunnen blijven en willen volhouden.

MOEILIJK BESLUIT
Met pijn in het hart heeft het bestuur besloten om de douche activiteiten op Lesbos te staken. Het SP huis ligt te ver van het nieuwe kamp en Becky’s Bathhouse https://beckysbathhouse.org (er vlakbij) is open. De vooruitzichten zijn dat alle kampen gesloten worden en dan heeft ShowerPower helemaal geen taak meer. Door tegenwerking van de autoriteiten is het ShowerPower, ondanks hulp van advocaten en accountants, nooit gelukt om de definitieve status van Griekse NGO te krijgen. Intussen zijn er andere, voornamelijk Griekse organisaties, die zonder met de kampleiding samen te werken, goed werk doen voor de mensen in Moria 2.0
Wij concentreren ons sinds maart 2020 op financiële hulp aan die Griekse organisaties die hun activiteiten zullen kunnen blijven en willen volhouden.

ONTMANTELING SHOWERPOWER HUIS
Nu definitief duidelijk is dat ShowerPower op Lesbos geen douches meer kan aanbieden, is het huis ontmanteld. Griekse collega NGO’s die actief zijn op Lesbos en in Athene hebben alle spullen gekregen.
Namens iedereen die zich ooit heeft ingezet voor ShowerPower hebben we in grote dankbaarheid afscheid genomen van dit werk op Lesbos. In het nu verlaten huis klopte een warm hart voor mensen op de vlucht.