Power Support

#ENOUGHISENOUGH #REFUGEESAREHUMANSTOO

Gedurende onze werkzaamheden op Lesbos hebben wij ons altijd ingezet voor verandering op de lange termijn. Het aanbieden van een douche en even een ontsnapping aan het dagelijkse leven in het kamp heeft op individuele levens een grote impact. Maar het liefst willen we natuurlijk dat ons werk overbodig is. Dat vluchtelingen in hun eigen veilige huis een warme douche kunnen nemen.

ACTIES

Daarom hebben we talloze petities getekend, acties ondersteund, waren we aanwezig bij demonstraties en speechten we. En al die tijd waren we met allerlei partijen in gesprek. Ook op Lesbos, tijdens de wekelijkse NGO-meeting georganiseerd door de UNHCR, hebben wij keer op keer kritische vragen gesteld over de ontwikkelingen in kamp Moria. Nooit hebben wij een antwoord ontvangen of zijn onze vragen opgenomen in de notulen. Verschillende pogingen om als NGO’s samen een standpunt in te nemen zijn ook mislukt. Tot ons grote teleurstelling heeft dit alles niet geleid tot verandering van beleid en verbetering van de situatie voor vluchtelingen. Sterker nog, de situatie is alleen maar verslechterd. Voor zowel de vluchtelingen als voor de Griekse bevolking. Sinds de brand in het oude Moria, de start van de pandemie en de gewelddadige onrust op het eiland is de noodzaak voor een humaan beleid zichtbaarder dan ooit.

SUPPORT

Gelukkig zijn er ook nog steeds veel partijen die zich inzetten voor het leveren van de hoognodige zorg in de kampen en die zullen wij ook blijven supporten. Maar wij springen nu in een gat waar nog niemand zich mee bezighoudt. Zolang er niet structureel naar deze situatie wordt gekeken blijven we banden plakken. Er wordt nu gereden op een fietspad vol met spijkers. Het fietspad moet spijkervrij!

NIEUWE STAPPEN

Als bestuur bezinnen wij ons daarom op stappen om de onmenselijkheid in het Europees vluchtelingenbeleid aan de kaak te stellen. Want: genoeg is genoeg. (#enoughisenough) Het doel is om het beleid dat leidt tot dehumanisering te toetsen aan bestaande wetten, internationale verdragen en afspraken. Het liefst ook met een uitspraak van een rechter tot gevolg. Wat hier de mogelijkheden toe zijn onderzoeken wij op dit moment. UIteraard zullen wij jullie op de hoogte houden van ontwikkelingen. 

Wil je weten welke andere partijen wij financieel ondersteunen? Klik dan hier.