Over Ons

#ENOUGHISENOUGH #REFUGEESAREHUMANSTOO

 

ShowerPower is een initiatief van Dinne van der Vlis (voorzitter), Pieter Wittenberg (penningmeester) en Liesbeth Bloemendal (mede-oprichter). Alle drie helpen ze sinds 2016 vluchtelingen in Griekenland. Het bestuur van ShowerPower wordt gevormd door Dinne, Pieter en secretaris Frederik van Lookeren Campagne.

Beleidsplan ShowerPower:

“De stichting stelt zich ten doel vluchtelingen, migranten en slachtoffers van vervolging, ongeacht hun afkomst, ras, geloofsovertuiging of seksuele voorkeur of geaardheid, alles in de ruimste zin van het woord, te begeleiden en hen te helpen bij het herstellen van hun geschonden zelfbeeld om hun menswaardigheid te hervinden.”

Wij vonden en vinden de situatie in kamp Moria mensonterend en hebben besloten Stichting ShowerPower op te richten. Iedereen die ShowerPower helpt of bij ons werkt doet dat onbezoldigd en op vrijwillige basis. Voor de foto’s op deze website hebben de fotografen het gangbare tarief ontvangen. ShowerPower wil mensen op de vlucht een gevoel van waardigheid geven. Daarom hebben wij een huis ingericht om vluchtelingen simpelweg een veilige plek te geven en waar ze een warme douche kunnen nemen. ShowerPower heeft deze activiteiten in maart 2020 gestopt vanwege het geweld tegen vrijwilligers en vluchtelingen en later COVID-19. Maar ShowerPower geeft de missie niet op! Hoe we dat precies doen? Dat lees je hier.

BELEIDSPLAN, STATUTEN, JAARVERSLAG

* voor meer informatie download hier ons jaarverslag, het beleidsplan of een afschrift van de oprichtingsakte en statuten

BELONINGSBELEID

artikel 3 lid 5 van de statuten:
“De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.”

BESTUUR